fbpx

Polityka prywatności RODO

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są przez nas wykorzystywane. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Michał Czubakowski, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAR – Stacja Akademia Rozwoju, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8512853520, nr REGON 385849895, ul. Rolnicza 23B, 72-006 Mierzyn.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail:
kontakt@stacjaar.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6
  2. ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  3. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
 3. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Złożenie zamówienia w Witrynie
  W jakim celu?
  realizacja Twojego zamówienia
  Na jakiej podstawie?
  umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący
  nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Jak długo?
  przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia
 2. Złożenie zamówienia w Witrynie
  W jakim celu?
  dostosowanie Witryny do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji
  Na jakiej podstawie?
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  jeśli nie wyrazisz swojej opinii – przez czas wynoszący 1 rok od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię – do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania.
  Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
  Nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszej Witryny w pracach nad jego dalszym rozwojem
 3. Założenie konta w na naszej stronie
  W jakim celu?
  realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta
  Na jakiej podstawie?
  umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Jak długo?
  do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
  Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia
 4. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
  W jakim celu?
  obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
  Na jakiej podstawie?
  umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
  Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
  Jak długo?
  przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
  Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
 5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych
  W jakim celu?
  marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
  (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
  Na jakiej podstawie?
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
 6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
  W jakim celu?
  analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
  Na jakiej podstawie?
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze strony w pracach nad jej rozwojem
 7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)
  W jakim celu?
  wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
  Na jakiej podstawie?
  Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Jak długo?
  do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
  ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
 8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze stroną lub naszymi usługami
  W jakim celu?
  ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  Na jakiej podstawie?
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Witryny.
Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach strony dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po stronie– a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Witryny
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”
  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
  Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
  W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
  Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 1. każde działanie w związku ze stroną – przekazanie danych do:
  • hostingodawca
  • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • operator internetowej platformy handlowej
  • kancelaria prawna
  • kancelaria podatkowa
 2. przebywanie na stronie z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych – przekazanie danych do:
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
 3. przebywanie na stronie z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych – przekazanie danych do:
  • podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie nie ma miejsca
 4. założenie konta – przekazanie danych do:
  • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)
 5. złożenie zamówienia, zapisy na zajęcia
  • dostawca płatności
  • podmiot zapewniający dostawę towaru
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)
  • hurtownia
  • biuro rachunkowe
  • podmiot zapewniający system ratalny
 6. zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych
  • podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych
 7. skorzystanie z komunikatora dostępnego na stronie
  • podmiot dostarczający komunikator dostępny na stronie
 8. skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam przez portale społecznościowe
  • portale społecznościowe
 9. wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów
  • podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie
 10. nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)
  • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)
 11. A ponadto:
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

HOSTING

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

LOGI ADMINISTRATORA

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.