fbpx

PERON SUM – Szkoła Umiejętności Miękkich

23 marca 2021

Skomplikowana nazwa – Szkoła Umiejętności Miękkich, ale PROSTY cel!

Szkoła Umiejętności Miękkich to pierwsza tego rodzaju szkoła w Polsce.

Główną ideą programu kształcenia w ramach Szkoły Umiejętności Miękkich jest wykształcenie wśród dzieci cech pożądanych w życiu dorosłym. Rozwijamy i uczymy tego, czego dzieci nie uczą się w szkole, a co jest niezbędną kompetencją w życiu. Mowa o umiejętnościach miękkich.

W ujęciu psychologicznym kompetencje dzielimy na miękkie i twarde:

Kompetencje twarde to umiejętności i wiedza specjalistyczna, które nabywa się poprzez edukację szkolną, udział w szkoleniach i kursach, (np. znajomość języków, prawo jazdy, wyuczony zawód, obsługa programu komputerowego, itd.)

Kompetencje miękkie to umiejętności, które określają zachowanie człowieka orz jego postawy w rożnych sytuacjach, są to m.in.:

  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • sztuka autoprezentacji
  • asertywność
  • zarządzanie czasem
  • wysoka kultura osobista,
  • komunikacja, umiejętność pracy w zespole
  • kreatywność

Obecnie dla pracodawców coraz większe znaczenie mają jednak kompetencje miękkie. Dlaczego? Ponieważ to one odpowiadają za nasze nastawienie do pracy, styl współpracy z innymi, chęć zdobywania nowej wiedzy, czy sposób radzenia sobie

z trudnościami. Rola umiejętności miękkich jest niezbędna i nieoceniona. Aż 58% pracodawców wg ankiety portalu LinkedIn ceni umiejętności miękkie wyżej niż twarde.

Inwestycja w kompetencje miękkie to dzisiaj najlepsza inwestycja dla naszych dzieci.

W ramach SUM pracujemy w oparciu o autorski program zajęć realizowany w trakcie 10 miesięcznego kursu dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym. Nasze zajęcia są dalekie od siedzenia w ławce oraz uczenia się ustalonych formułek. Forma warsztatowa naszego kursu sprawia, że dla dzieci i młodzieży jest to wspaniała zabawa! Uwielbiają to! Zajęcia w Szkole Umiejętności Miękkich odbywają się raz w tygodniu, w grupach wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat.

Na zajęciach dzieci pracują nad rozwojem w następujących obszarach:

PEWNOŚĆ SIEBIE – stanowi pochodną wysokiej i adekwatnej samooceny. Stabilne poczucie własnej wartości podstawą do osiągania ambitnych celów i rozwoju.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – dla większości z nas są doświadczeniem stresującym. Dla wielu stres jest na tyle silny, że dezorganizuje funkcjonowania, a nawet paraliżuje.

ODPORNOŚĆ NA STRES – czyli, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

KOMUNIKACJA I KREATYWNOŚĆ – im szybciej zaczniemy pomagać dzieciom rozwijaniu i kształtowaniu tych kompetencji, tym lepiej będą przygotowane do życia w dzisiejszym świecie.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.