Arytmetyka mentalna - ABAKUS Szczecin - STACJA AKADEMIA ROZWOJU

STACJA AKADEMIA ROZWOJU

Centrum edukacyjne

Podczas gdy wszyscy wiedzą czym jest arytmetyka, tak arytmetyka mentalna nie jest szeroko znana.

Arytmetyka mentalna jest unikatową metodą ustnego wykonywania szybkich obliczeń, która w Polsce oferowana jest od niedawna, ale na świecie znana jest od tysiącleci. W wielu krajach azjatyckich arytmetyka mentalna ta jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach publicznych, a co drugi uczeń uczęszcza na dodatkowe, prywatne zajęcia do szkoły Arytmetyki Mentalnej.

W Polsce też umiemy tak liczyć!

Wielu wydaje się, że tak szybko liczą tylko uczniowie ponadprzeciętni, posiadający genialne predyspozycje matematyczne.

Nic z tych rzeczy! KAŻDY MOŻE TAK LICZYĆ!

Umiejętności mentalne może opanować każdy człowiek w dowolnym wieku, ale naturalnie to dzieci osiągają najbardziej spektakularne efekty. Umiejętność wykonywania szybkich obliczeń w pamięci jest kształtowana w młodym wieku, kiedy dzieci zaczynają szkołę. Arytmetyka mentalna jest niezbędna do stymulowania aktywności umysłowej uczniów. Pomaga im rozwijać pamięć, zdolność rozumienia tego, co słyszą oraz zwiększa ich koncentrację uwagi i szybkość reakcji.

Badania udowodniły, że mózg dziecka przechodzi okres najbardziej intensywnego rozwoju między 4 a 12 rokiem życia. Umiejętności zdobywane w tym wieku są łatwe do opanowania i pozostają na długie lata, co ma wpływ na sukcesy w przyszłości, widoczne w wielu obszarach, ponieważ stymulowanie mózgu mentalnie, rozwija inteligencję matematyczną w bardzo szerokim zakresie. Dlatego rodzice dostrzegają zmiany u swoich dzieci również w innych dziedzinach, nie tylko w matematyce, ale również w przyswajaniu języków obcych, sztuce, logicznym myśleniu, bo przecież matematyka niezaprzeczalnie jest wszędzie.

Arytmetyka mentalna pozwala na dokonywanie skomplikowanych obliczeń w pamięci bez użycia dodatkowych urządzeń, takich jak kalkulator. Nie polega ona jednak wyłącznie na szybkich obliczeniach, lecz pomaga w harmonijny sposób rozwinąć i stymulować obie półkule mózgu.

Dzięki tej metodzie obie półkule mózgowe rozwijają się jednocześnie. Intensywny trening mózgu wzmacnia połączenia neuronowe między prawą a lewą półkulą. Dziecko uczy się zarówno myślenia analitycznego, jak i twórczego. W rezultacie dzieci potrafią nie tylko błyskawicznie rozwiązywać trudne zadania arytmetyczne w myślach, ale rozwijają również:

Arytmetyka mentalna wpływa pozytywnie na:

 • pracę obu półkul mózgu
 • pamięć
 • koncentrację
 • wyobraźnię
 • kreatywność
 • podzielność uwagi
 • refleks
 • wyniki w nauce
 • pewność siebie i samoocenę
 • zdolność do nauki języków obcych
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji

A umiejętność liczenia szybciej niż kalkulator to jedynie efekt uboczny!

Na początku kursu uczniowie używają liczydła Abakus, aby poznać techniki obliczeniowe, a już po kilku lekcjach wykonują obliczenia poprzez Flash Ansan, czyli wizualizowanie sobie liczydła. Obliczenia z zakresu arytmetyki mentalnej mogą być wykonywane na trzy różne sposoby:

 1. obliczenia wykonywane na liczydle
 2. obliczenia oparte na motoryce/słuchu (liczby i działania matematyczne są wypowiadane na głos podczas wykonywania obliczeń)
 3. obliczenia wykonywane pamięci oparte na wizualizacji liczydła (najszybsza i najbardziej efektywna metoda).

W trakcie kursu, uczniowie przechodzą przez te trzy etapy.

Kluczowymi zaletami kursu arytmetyki mentalnej jest wykorzystanie filmów i łamigłówek, gier by rozwinąć dziecięcą kreatywność i umiejętność logicznego myślenia oraz połączenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dostosowując je do potrzeb uczniów.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem firmy Abakus Europe – Polska, która opracowała nowatorski program nauki arytmetyki mentalnej oparty o liczne gry  i ćwiczenia wspomagające rozwój obu półkul mózgowych. Zdecydowaliśmy się na współpracę w zakresie arytmetyki mentalnej właśnie z tą firmą, ponieważ jako jedna z pierwszych sprowadziła tę metodę do Europy i połączyła program arytmetyki mentalnej z ćwiczeniami z zakresu Neurobiku (znanego też jako BrainFitness – Trening Umysłu), czyli ćwiczenia:

 • poprawiające pamięć słuchową i wzrokową.
 • poprawiające uwagę i skupienie: pomagają skoncentrować się na informacjach, płynących ze źródeł wzrokowych i słuchowych.
 • na logikę i nieszablonowe myślenie: osiągamy to, korzystając na zajęciach z gier edukacyjnych, pomocy naukowych oraz materiałów video.
 • stymulujące interakcje pomiędzy obiema półkulami mózgu: uwzględniają one zarówno ćwiczenia kinezjologiczne, jak i mające przyspieszyć proces myślenia.
 • zwiększające motywację do nauki: zarówno dzieci niemające trudności w nauce, jak i te dla których stanowi to nieco większe wyzwanie, uwielbiają nasze zajęcia. Zyskują one pewność siebie i swoich umiejętności, dzięki czemu łatwiej im osiągnąć dalsze sukcesy także w szkole. Udział w naszych zajęciach rozbudza w dzieciach miłość do nauki.

GRYWALIZACJA Z BRAINFITNESS

Grywalizacja inaczej gryfikacja lub gamifikacja polega na wykorzystaniu mechanizmów z gier komputerowych lub fabularnych w celu zwiększenia zaangażowania uczestników. Początkowo termin ten używano w biznesie, ale ostatnio grywalizacja zawitała do edukacji. Okazało się, że jest to świetny sposób na motywowanie uczniów do działania.

Chcąc wyjaśnić to pojęcie bardziej obrazowo – różne aktywności, które same w sobie nie są grą, mogą się nią stać, jeśli dodamy do nich pewne elementy. Te elementy powodują, że zwykłe czynności (np. obowiązki domowe) mogą mieć dla uczniów takie znaczenie, jak granie w jakąś grę, ponieważ za określone zadania zdobywają punkty lub odznaki. Liczy się także efekt finalny oraz nagroda końcowa.

W Abakus Europe wierzymy, że grywalizacja czyni proces nauczania bardziej znaczącym dla dzieci i motywuje je do pracy. To dlatego podczas trwania całego kursu używamy różnorodnych gier edukacyjnych: gier planszowych, gier wideo i internetowych, gier ruchowych, gier logicznych i umysłowych. Każda gra została przetestowana przez nasz zespół, by mieć pewność, że sprosta naszym wysokim oczekiwaniom.

Co może osiągnąć nauczyciel dzięki GRYWALIZACJI?

 • motywować uczniów do działania
 • realizować cele w ciekawy angażujący sposób
 • indywidualizować proces nauczania

Co zyskuje uczeń dzięki GRYWALIZACJI?

 • podejmuje wyzwania
 • rywalizuje z rówieśnikami
 • uczy się nowych rzeczy bez wysiłku
 • rozwija logiczne myślenie
 • uczy się odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz jak znosić porażki
 • doskonali umiejętność planowania, łączenia faktów i wyciągania wniosków
 • odkrywa i docenia swoje mocne strony
 • nabiera pewności siebie
 • uczy się współpracy

ORGANIZACJA NASZYCH ZAJĘĆ

 • uczymy w 3 grupach wiekowych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat
 • zajęcia stacjonarne lub on-line
 • na zajęciach oraz w domu pracujemy z platformą internetową Abakus Online
 • pracujemy z podręcznikiem opracowanym przez Abakus Europe oraz liczydłem Abakus (każdy uczeń ma swój pakiet wyposażenia)
 • lekcje odbywają się raz w tygodniu, jedna lekcja trwa 50 min lub 60 min, w zależności od wieku uczniów
 • uczniowie spędzają OBOWIĄZKOWO 15 minut dziennie nad pracą domową, korzystając z autorskiej platformy edukacyjnej. Systematyczność jest podstawą sukcesu

ZA CO DZIECI KOCHAJĄ NASZE ZAJĘCIA?

 • nasze zajęcia są pełne gier i zagadek logicznych
 • dzieci odrabiają pracę domową na platformie edukacyjnej, korzystamy z niej także podczas zajęć
 • organizujemy i bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych zawodach, w których dzieci mają szansę zdobyć cenne nagrody
 • na naszych zajęciach panuje wspaniała atmosfera

DLACZEGO RODZICE WYBIERAJĄ CENTRUM ABAKUS EUROPE?

 • zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, przez wykwalifikowanych trenerów
 • dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole
 • dzięki są bardziej skoncentrowane

BADANIA

 • w 2007 roku kilka brytyjskich uniwersytetów przeprowadziło badania z udziałem 3185 dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które wykazały skuteczność regularnych ćwiczeń z liczydłem, wskazując poprawę nie tylko w dziedzinie matematyki, lecz także innych przedmiotów
 • badania przeprowadzone w Chinach nad wpływem arytmetyki mentalnej na pamięć u dzieci, potwierdziły, że u uczestników nastąpiła znacząca poprawa pamięci wzrokowej
 • badania z lat 2002 – 2004 z udziałem 50 dzieci biorących udział w kursie arytmetyki mentalnej wieku 5 – 12 lat przeprowadzone w Indiach udowodniły, że kurs wpłynął na poprawę pamięci wzrokowej i słuchowej oraz umiejętności koncentracji i skupienia

FAKTY I MITY

MIT

Oczywiście, sceptyków tej metody nie brakuje, ale sceptykiem zawsze jest osoba, który nigdy nie ukończyła podstawowego kursu i nie doświadczyła procesu, który zachodzi w myśleniu po ok. 6 miesiącach ćwiczeń. Na rynku jest też sporo fałszywych teorii na temat matematyki mentalnej, że “polega na szacowaniu lub, że są to jedynie sztuczki, które nie prowadzą do rozwoju logicznego myślenia”.

FAKT

Arytmetyka jest banalnie prosta i niezwykle logiczna. Metoda pokazuje piękno matematyki, a liczydło Abakus uzależnia.
Każde dziecko bez wyjątku, dyslektyk, dyskalkulik jest w stanie dokonywać skomplikowanych obliczeń na tym urządzeniu.

Arytmetyka mentalna w Stacji Akademii Rozwoju

Arytmetyka mentalna to sprawdzony sposób rozwijania zdolności akademickich i twórczego myślenia dzieci, pozwalający w pełni wykorzystać ich intelektualny potencjał. Na początku kursu nasi uczniowie używają liczydła, by poznać techniki obliczeniowe. Z czasem uczą się oni wykonywać obliczenia w pamięci (z zakresu dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia), wyobrażając sobie liczby przedstawione na liczydle.

Program nauczania

Poziom przygotowawczy

 • Znajomość liczydła.
 • Wprowadzenie do liczb jedno i dwucyfrowych.
 • Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych przy pomocy ,,prostej metody”.
 • Nauka pisania liczb.
 • Rozwój poprawnych umiejętności motorycznych i interakcji pomiędzy dwoma półkulami mózgu.
 • Trening koncentracji, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obrazy (fiszki) oraz obliczenia w pamięci.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Zajęcia rozwijają w dzieciach zamiłowanie do matematyki i ich motywację do dalszej nauki, a także budują ich wiarę we własne możliwości.

Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • dodawanie i odejmowanie: wykonywanie obliczeń za pomocą różnych kombinacji liczb jednocyfrowych (6+8-2+3+9+4-7+8-5).
 • Praca nad zręcznością palców.

Obliczenia w pamięci:

 • ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (5+7-2+6).
 • trening koncentracji i uwagi, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obliczenia wykonywane w pamięci.

Gry i ćwiczenia Brain Fitness:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • zwiększona motywacja do dalszej nauki.

Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • dodawanie i odejmowanie jedno i dwucyfrowych liczb (27+5-14+9+67-3+82-5+16-9).

Obliczenia w pamięci:

 • ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (8+3-6+8-2).
 • tabliczka mnożenia.
 • trening koncentracji i uwagi, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci.

Gry ćwiczenia Brain Fitness:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • zwiększona motywacja do dalszej nauki.

Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • dodawanie i odejmowanie, kombinacja liczb dwucyfrowych (86+54-25+46+98-31+79-64+76-59).
 • mnożenie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych przez jednocyfrowe (65 x 8, 893 x 4).
 • dzielenie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych przez jednocyfrowe (96 ÷ 9; 332 ÷ 4).

Obliczenia w pamięci:

 • ćwiczenia na liczbach jedno i dwucyfrowych(7+8-2+5-6+7); (4+28-4+95).
 • rozwój myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci.

Gry i ćwiczenia Brain Fitness:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • zwiększona motywacja do dalszej nauki.

Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • dodawanie i odejmowanie, kombinacja liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych (314-72+765-97+546+23-375+37+457-21).
 • mnożenie liczb dwucyfrowych przez liczby dwucyfrowe (91 x 85).
 • dzielenie liczb trzycyfrowych i czterocyfrowych przez jednocyfrowe (4743 ÷ 9).

Obliczenia w pamięci:

 • ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (8+4-3+8-1+9-3).
 • ćwiczenia łączące działania na liczbach jedno i dwucyfrowych (56-3+94+9-4).
 • trening myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obliczenia wykonywane w pamięci.

Gry i ćwiczenia Brain Fitness:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • zwiększona motywacja do dalszej nauki.

Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • dodawanie i odejmowanie na ułamkach dziesiętnych (47,84+0,36-1,46+34,09+3,95+7,29-54,29+12,48+4,95-2,49).
 • mnożenie trzycyfrowych liczb przez dwucyfrowe (612 X 59).
 • dzielenie trzycyfrowych i czterocyfrowych liczb przez dwucyfrowe (1184 ÷ 16).

Obliczenia w pamięci:

 • trening myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obliczenia.
 • wykonywane w pamięci: ćwiczenia na liczbach dwucyfrowych (67+39-28+58); (65 x 8); (621 ÷ 9).

Gry i ćwiczenia Brain Fitness:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • wzrost motywacji do nauki.